Monday, December 12, 2011

RANCANGAN PENGAJARAN & REFLEKSI 4

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL – Dunia Seni Visual (Tahun 2)

Mata Pelajaran dan Kelas
:
Dunia Seni Visual (2 Cerdas)
Bidang
:
Membentuk dan membuat binaan: Stabail
Tema dan Tajuk
:
Alam semulajadi/objek buatan manusia-bunga
Masa
:
60 minit
Standard Pembelajaran
:
3.1  Persepsi Estetik
            3.1.1 Unsur Seni
                        3.1.1.1, 3.1.1.2
            3.2.1 Prinsip rekaan
                        3.1.2.1
3.2  Aplikasi Seni
            3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam penghasilan karya.
                        3.2.1.1, 3. 2.1.2
            3.2.2 mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.
                       
3.3  Ekspresi Kreatif
            3.3.1, 3.3.2, 3.3.3
3.4  Apresiasi Seni
            3.4.1, 3.4.2, 3.4.4
Objektif  Pembelajaran
:
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1.     Menghasilkan stabail menggunakan keratan gambar dan bahan kutipan dalam penghasilan karya 3D dengan memberikan penekanan pada unsur bentuk dan ruang serta prinsip imbangan dan harmoni.
2.     Menghasilkan stabail dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.
3.     Membuat apresiasi terhadap karya.
Aktiviti P&P
:
1.     Murid menggunting gambar bunga dan menampalnya pada kad manila kemudian menggunting semula gambar.
2.     Murid melekatkan gambar dengan gam UHU pada ranting kayu.
3.     Murid menggunakan tin makanan sebagai tapak dan memasukkan tanah liat ke dalam keratan tin makanan serta memacakkan ranting ke dalam tanah.
EMK
:
Kreativiti, keusahawanan, inovasi
Bahan Bantu Mengajar
:
1.     Contoh :  contoh stabail yang telah siap.
2.     Media   :
            Gunting (alat), pensel warna, kad manila, gam, ranting kayu, tanah liat, tin makanan dan gambar daripada majalah/ dilukis (bahan).
Penilaian P&P
:
1.     Proses kerja semasa membuat penerokaan dan penghasilan stabail.
Refleksi
:
Pada akhir pembelajaran:
1.      12 daripada 18 orang murid dapat menghasilkan stabail dengan penekanan pada unsur bentuk dan ruang serta prinsip imbangan dan harmoni.
2.     12 daripada 18 murid dapat menghasilkan stabail dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.
3.     Bagi murid yang tidak mencapai objektif, bimbingan khas akan diberi dalam sesi pembelajaran yang akan datang.BAHAN DAN ALATAN


1. GUNTING & GAM UHU 


2. TIN KOSONG & TANAH LIAT

3. RANTING KAYU
LANGKAH KERJA:1.   Guntingkan gambar bunga2.Lekatkan gambar bunga yang digunting pada ranting kayu
3. Pacakkan ranting kayu ke dalam tin makanan yang telah diisikan dengan tanah liat.
4. Inilah karya (stabail) yang telah siap.
PENGUJIAN & PENILAIAN KSSR.
BORANG PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL


Nama Pelajar
Kelas:Band
Persepsi Estetik
Aplikasi seni
Ekspresi kreatif
Apresiasi seni
1
B1D1E1

B1D2E1

B1D1E2

B1D2E2

B1D1E3
/
B1D2E3
/
B1D1E4

B1D2E4

B1D1E5

B1D3E1
/
2
B2D1E1

B2D2E1

B2D1E2

B2D2E2

B2D1E3
/
B2D2E3
/
B2D1E4

B2D2E4

B2D1E5

B2D2E5

B2D1E6

B2D2E6

B2D1E7

B2D2E7

B2D1E8

B2D2E8B2D3E1

3
B3D1E1

B3D2E1

B3D4E1B3D1E2

B3D2E2

B3D4E2B3D1E3
/
B3D2E3
/
B3D4E3
/


B3D1E4

B3D2E4

B3D4E4B3D1E5

B3D2E5

B3D1E6

B3D2E6

B3D1E7

B3D2E7

B3D1E8

B3D2E8B3D3E1

4
B4D1E1

B4D2E1

B4D3E1

B4D5E1

B4D1E2

B4D2E2

B4D3E2B4D1E3

B4D2E3

B4D3E3B4D1E4

B4D2E4

B4D3E4B4D4E15
B5D1E1

B5D2E1

B5D3E1

B5D6E1

B5D1E2

B5D2E2

B5D3E2B5D1E3

B5D2E3

B5D3E2B5D1E4

B5D2E4

B5D3E2

B5D2E5B5D2E6

B5D4E1

B5D2E7B5D2E8

B5D5E16
B6D1E1

B6D2E1

B6D4E1

BDD7E1

B6D1E2

B6D2E2B6D7E2

B6D1E3

B6D2E3

B6D5E1

B6D7E3

B6D1E4

B6D2E4B6D7E4B6D2E5

B6D6E1

B6D2E6B6D2E7B6D2E8B6D2E9B6D3E1B6D4E1B6D5E1REFLEKSI:Kekuatan
Setelah mengajar matapelajaran Dunia Seni Visual Tahun 2, saya dapat merasakan murid-murid Tahun 2 saya sangat aktif dan seronok sekali semasa melakukan aktiviti membuat stabail.

Kekuatan saya di sini ialah, saya telah berjaya menghasilkan 3 gambar bunga yang berbeza namun mampu menarik minat murid melalui warna dan bunga yang berbeza-beza.

Kelemahan
Kelemahannya pula pembuatan stabail ini memerlukan persiapan yang cukup banyak kerana tanah liat dan ranting perlu dicari dan disediakan terlebih dulu. Tambahan pula tanah liat memang agak sukar dicari di tempat saya mengajar. Selain itu, penyediaan bahan bantu mengajar juga memakan masa yang agak lama di mana saya perlu melukis dan mewarna bunga terlebih dulu, kemudiannya baru melekatkan bunga pada ranting kayu.

Cadangan mengatasi:
Di masa akan dating, saya bercadang untuk membeli terlebih dulu tanah liat dan membuat stok simpanan sendiri untuk keperluan akan datang. Selain itu, bagi bunga-bunga untuk hiasannya pula, saya bercadang untuk melatih murid-murid melukis bunga dengan banyak dan menyimpannya. Tujuan saya ialah untuk menjimatkan masa dan memudahkan saya mengajar stabail di tahun-tahun akan datang.

No comments:

Post a Comment